O terapii

Psychoterapia ma na celu lepsze poznanie siebie i poprawę funkcjonowania w życiu. Dzieje się to poprzez rozmowę, w której terapeuta zachęca pacjenta do dzielenia się wszystkim, co przyjdzie mu do głowy – myślami, uczuciami, fantazjami, snami, również związanymi z osobą terapeuty. Praca w relacji terapeutycznej, wymagająca aktywności obu stron, prowadzi pacjenta do zrozumienia wpływu nieświadomych emocji oraz konfliktów na jego życie i umożliwia trwałą zmianę. Dzięki temu wzrastają zdolności pacjenta do budowania głębokich związków międzyludzkich i wykorzystywania swojego potencjału.

Pracuję w podejściu opartym na teoriach psychoanalitycznych. Zgodnie z nimi, nasza osobowość kształtuje się pod wpływem czynników wrodzonych oraz doświadczeń życiowych, szczególnie tych z okresu dzieciństwa. To, jak dziecko doświadcza otaczającego go świata oraz relacji z ważnymi osobami tworzy nieświadome wzorce odczuwania, myślenia i fantazji a także sposobów reagowania i budowania relacji. Ta irracjonalna i nieświadoma część naszej psychiki wpływa na nasze funkcjonowanie w dorosłym życiu i sprawia, że często powtarzamy te same błędy i trudno nam dokonać zmiany, mimo chęci i licznych prób. Może prowadzić do pojawienia się trudności w życiu osobistym, społecznym i zawodowym. Problemy te mogą przejawiać się konkretnymi objawami, jak przygnębienie, lęk, zachowania impulsywne czy myśli i czynności natrętne ale również trudnościami w relacjach z ludźmi oraz pracy zawodowej i ogólnym poczuciem braku satysfakcji z życia.