Formy pomocy

Konsultacje
Pierwsze kilka spotkań ma charakter konsultacyjny (około 3-5 spotkań). Podczas wspólnej rozmowy terapeuta rozpoznaje obszary trudności. Wynikiem konsultacji może być podjęcie psychoterapii lub wybranie innej, odpowiedniej dla osoby zgłaszającej się formy pomocy.

Psychoterapia indywidualna
W przypadku wspólnej decyzji o podjęciu psychoterapii następuje omówienie i ustalenie warunków dalszej pracy. Spotkania odbywają się regularnie, o stałych godzinach, w wymiarze od 1 do 3 razy w tygodniu (najczęściej 2 razy na tydzień) i trwają 50 minut.

Pomoc psychologiczna
W przypadku doświadczania krótkotrwałych i nagłych trudności można skorzystać z doraźnej, krótkoterminowej pomocy psychologicznej. Taka forma wsparcia służy przezwyciężeniu bieżących kryzysów.

Zgłoszenia na konsultację przyjmuję telefonicznie pod numerem 609 505 706. Jeśli nie odbieram to proszę o smsa, oddzwonię.