Psychoterapia

Często trudno jest podjąć decyzję, by zmienić własne życie. Razem z nadzieją pojawia się również lęk przed tym, co nowe i nieznane. Warto próbować zrobić pierwszy, najtrudniejszy krok i skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Dzięki bezpiecznej i nieoceniającej atmosferze relacja terapeutyczna daje możliwość lepszego zrozumienia swoich emocji, zachowań i potrzeb oraz zajęcia się swoimi trudnościami. Korzyści, jakie może dać psychoterapia to nie tylko rozwiązanie problemów i zmniejszenie objawów, ale większa radość z życia, bardziej satysfakcjonujące relacje i lepsze radzenie sobie z bieżącymi trudnościami.

W moim gabinecie w Warszawie oferuję psychoterapię indywidualną osobom dorosłym oraz młodzieży doświadczającym:

  • trudności w relacjach z ludźmi, problemów w związkach i życiu seksualnm,
  • kryzysów w życiu, utrat, trudnych i nagłych zmian, chorób
  • poczucia smutku, zagubienia i bezradności, problemów z wyrażaniem i kontrolowaniem emocji
  • lęku i trudności w codziennym funkcjonowaniu, problemów ze snem, smutku i niepokoju,
  • trudności w szkole, kontaktach rówieśniczych, problemów z zachowaniem,
  • braku satysfakcji z życia, trudności zawodowych,
  • depresji, zburzeń osobowości, lęków, zaburzeń obsesyjnych i innych zaburzeń psychicznych
  • trudnych doświadczeń z okresu dzieciństwa (np. wychowanie w rodzinie z problemem alkoholowym, tzw. DDA),

oraz osobom chętnym do pracy nad rozwojem osobistym i lepszym poznaniem siebie.

Prowadzę psychoterapię również w języku angielskim.